Mikrotik RouterOS & Mikrotik RouterOS on an x86 machine